Finansowanie

Kredyt

 Niskooprocentowany kredyt umożliwia sfinansowanie i zakup instalacji fotowoltaicznej. Inwestor za pośrednictwem Banku spłaca koszty inwestycji rozłożone w czasie nawet do 10 lat.

 Naszym klientom oferujemy sprawdzone rozwiązania kredytowe renomowanych Banków.

 

 

Dotacje Unijne

Na bieżąco monitorujemy nowe możliwości dofinansowania projektów OZE dla osób fizycznych, firm i jednostek samorządowych. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji oraz doradzamy w kwestii zawarcia umowy o dofinansowanie. Przygotowujemy końcowe rozliczenie dotacji, w tym raport techniczny i finansowy oraz dostarczamy komplet wymaganych załączników.

 

 

Ustawa OZE

 Nowelizacja Ustawy OZE, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016r. wprowadza kilka istotnych zmian w brzmieniu dotychczasowej Ustawy:

 został wprowadzony system tzw. Opustów, czyli rozliczeń różnicy między ilością energii, którą wyprodukowali a tą, którą pobrali. Rozliczenie w stosunku 1 do 0,8 oznacza, że 1kWh energii odsprzedanej do sieci ma wartość 80% całkowitych kosztów zakupu 1 kWh.

zniesiono system Taryf Gwarantowanych. Odsprzedaż do sieci energii wyprodukowanej (z myślą np. o zarabianiu na instalacji PV) nie jest możliwa.