Instalacje Fotowoltaiczne

W jaki sposób działa instalacja PV

W uproszczeniu zasada działania instalacji PV polega na tym, że ogniwa, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną.

Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Żeby móc skorzystać z napięcia wytworzonego w panelu, trzeba dostosować je do tego, które znajduje się w instalacji elektrycznej. To zadanie inwertera (falownika), który przekształca napięcie stałe w przemienne o odpowiedniej wartości.

 

 

System On Grid

Instalacja typu „on-grid” jest najczęściej stosowanym systemem fotowoltaicznym wykorzystywanym zarówno przez klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Charakteryzuje się bezpośrednim podłączeniem instalacji do sieci energetycznej.

Inwestor może na bieżąco wykorzystywać wyprodukowaną przez panele energię elektryczną. Nadwyżkę wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną prądu przesyła do sieci energetycznej, która pełni funkcję magazynu. Zaletą systemu jest możliwość pobierania nadwyżki w nocy.

Instalacja PV typu „on-grid” to:

 • konstrukcja wsporcza
 • panel fotowoltaiczny
 • inwerter (falownik)
 • licznik dwukierunkowy
 • zabezpieczenia

 

 

System Off Grid

Instalacja typu „off-grid” to taka instalacja, która nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej. Przy nadwyżkach energii elektrycznej użytkownicy nie mają możliwości przesyłania energii do sieci celem jej magazynowania. System off-grid stosuje się gdy nie mamy w zasięgu żadnej linii energetycznej, lub gdy chcemy się od niej uniezależnić.

 W modelu tym korzystamy z akumulatorów, które gromadzą energię jaką możemy wykorzystać w dowolnym czasie. Prąd elektryczny wyprodukowany w panelu PV przekazywany jest do regulatora ładowania, który reguluje ładowanie i rozładowywanie akumulatora. Następnie prąd stały przepływa przez falownik,  jako prąd zmienny przekazywany jest do odbiorników.

Instalacja PV typu „off-grid” to:

 • konstrukcja wsporcza
 • panel fotowoltaiczny
 • inwerter (falownik)
 • regulator ładowania
 • akumulator
 • zabezpieczenia

 

 

Korzyści z instalacji fotowoltaicznej

 NIŻSZE KOSZTY - Niekwestionowaną zaletą fotowoltaiki są oszczędności, wygenerowane przez obniżenie kosztów rachunków za energię elektryczną.

OCHRONA ŚRODOWISKA - Drugim istotnym argumentem przemawiającym na korzyść fotowoltaiki jest ochrona środowiska. System fotowoltaiczny, jako odnawialne źródło energii nie zanieczyszcza atmosfery (zerowa emisja gazów cieplarnianych). Po okresie użytkowania panele podlegają recyclingowi.

BEZPIECZEŃSTWO I GWARANCJA - Rozwój technologii w sektorze OZE zaowocował wprowadzeniem długoterminowych gwarancji na inwertery oraz konstrukcje, w przypadku samych paneli słonecznych okres gwarancji wynosi nawet do 20 lat.

 

 

Opis działania paneli fotowoltaicznych

 Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia półprzewodnikowe bezpośrednio przetwarzające energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego.

 Dominującym materiałem służącym do produkcji ogniw jest niezmiennie od lat krzem, ogniwa z niego wyprodukowane stanowią około 80% globalnego rynku paneli fotowoltaicznych.

 

Ogniwa krzemowe dzielimy w zależności od struktury użytego materiału na ogniwa:

 

 •  Ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego kryształu krzemu. Charakteryzuje się wysoką sprawnością zazwyczaj 18-22% oraz wysoką ceną. Posiadają charakterystyczny ciemny kolor.
 • Ogniwa polikrystaliczne wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się sprawnością w przedziale 14-18% oraz umiarkowaną ceną. Zazwyczaj posiadają charakterystyczny niebieski kolor i wyraźnie zarysowane kryształy krzemu.
 • Ogniwa amorficzne wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-10% oraz niską ceną. Zazwyczaj posiadają charakterystyczny lekko bordowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu.