Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień prawa o ochronie danych osobowych Rzeczypospospolitej Polskiej oraz unijnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Poniżej informujemy o sposobie, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Informację tę możecie Państwo w każdym czasie odnaleźć na naszej stronie internetowej.

1. Narzędzia i wtyczki

Ta strona umożliwia użytkownikowi zaplanowanie przy pomocy Google Maps samodzielnego dojazdu do firmy. Dzięki temu dojazd do firmy nie musi być przedstawiony za pomocą szkicu dojazdu. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Korzystając z Google Maps, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie zabranych wprowadzonych przez niego danych przez Goole (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA), jednego z jego przedstawicieli lub stronę trzecią. Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/. Ta strona używa do wyświetlania filmów YouTube. YouTube to portal filmów wideo obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA. Jest to spółka zależna od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/. YouTube jest używany w połączeniu z funkcją trybu rozszerzonej prywatności, aby oglądać filmy. Dzięki integracji filmów z YouTube możliwe jest promowanie firmy w atrakcyjnej, audiowizualnej prezentacji. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Dla zintegrowanego w podstronie „kalkulatora ogrzewania” (jest to narzędzie do sporządzenia zautomatyzowanej oferty) obowiązują dodatkowe postanowienia o ochronie danych osobowych. Można je znaleźć przy używaniu aplikacji.

2. Dane stałe

Jeżeli pomiędzy Państwem a nami ma być uzasadniony, ukształtowany merytorycznie lub zmieniony stosunek umowny, wówczas pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne dla w/w celów. Na zarządzenie właściwej jednostki, w pojedynczych przypadkach, możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

3. Dane eksploatacyjne

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub rozliczyć wykorzystanie naszej oferty internetowej (dane związane z użytkowaniem sieci). Do tego należą w szczególności oznaczenie identyfikujące oraz dane odnośnie rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej oferty. Dla celów reklamy, badania rynku oraz zgodnego z zapotrzebowaniem ukształtowania naszej oferty internetowej możemy tworzyć profile użytkownika przy wykorzystaniu pseudonimów. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych. Profilu użytkownika nie możemy łączyć z danymi o osobie posługującej się pseudonimem. Na zarządzenie właściwej jednostki w pojedynczych przypadkach możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

4. Cookies

Ażeby rozszerzać zakres funkcjonalności naszej oferty internetowej oraz stworzyć dla Państwa większy komfort korzystania z niej, wykorzystujemy tzw. „cookies”. Za pomocą tych „cookies” przy wejściu na naszą stronę na Państwa komputerze zapisywane są dane. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie „cookies” na Państwa komputerze poprzez stosowne ustawienie w Państwa wyszukiwarce. Przez to jednakże może ulec ograniczeniu zakres funkcjonalny naszej oferty.

5. Linki do mediów społecznościowych

Nasza firma prowadzi strony mediów społecznościowych, przykładowo XING, Facebook, Twitter, Kununu i Youtube. Wprowadzone na naszej stronie internetowej linki nie stanowią w żadnym wypadku aktywnych wtyczek, a jedynie wytwarzają połączenie pomiędzy stronami, jeśli Państwo jako użytkownicy klikniecie na stosowny link.

6. Przetwarzanie danych w uzasadnionym interesie prawnym

Przesyłamy informacje związane z produktem lub informacje branżowe pocztą i E-Mailem. Dane kontaktowe pobieramy w ramach Państwa zapytania lub zlecenia. Dopuszczalność przesłania opiera się na art. 6 (1) a) RODO, tj. informacje o produkcie lub informacje branżowe pozostają w związku z Państwa zainteresowaniem/zakupem. Informacje te można jak najbardziej traktować jako reklamę. Z tego względu obowiązuje dla nich nieograniczone prawo sprzeciwu.

7. Prawa pokrewne - Prawo do informacji i możliwości przenoszenia danych

Zasadniczo każdy podmiot danych ma prawo na żądanie uzyskać bezpłatnie informacje na temat przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do poprawiania niedokładnych danych oraz do ich blokowania, ograniczania i usuwania, chyba że prawo stanowi inaczej. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymywania danych osobowych, które jej dotyczą, w uporządkowanym, wspólnym i – o ile zapisano cyfrowo - formacie odczytywalnym maszynowo. W przypadku reklamacji możesz również skontaktować się z odpowiedzialnym organem nadzorującym. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach W przypadku pytań i próśb o informacje prosimy o kontakt z wskazanym centralnym biurem informacyjnym: Peters Service GmbH, Roderstraße 25, 85055 Ingolstadt lub telefonicznie pod numerem 0841/8818-0.

8. Prawo odstąpienia

Wobec każdego przetworzenie, opierającego się na art. 6 ust. 1, lit. a) RODO, osoby których ono dotyczy mogą wnieść sprzeciw w każdym czasie i bez podania przyczyny lub cofnąć udzieloną zgodę. Odstąpienie/sprzeciw obowiązuje od zaraz na przyszłość. 

9. Informacja o prawach osób, których dane dotyczą oraz prawie odstąpienia

Przetwarzanie danych, które służy do realizacji zlecenia, ustawowych terminów archiwizacji lub innego rodzaju przetwarzanie danych, służące do spełnienia wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. b) i c)) nie może być usunięte lub może być usunięte tylko częściowo, zablokowane ani też nie można wobec takiego przetwarzania wnieść sprzeciwu.

10. Komunikacja elektroniczna

Jeżeli wiadomości e-mail zostaną wysłane do firmy lub jednego z jej pracowników w ramach tej domeny, podany adres e-mail nadawcy będzie używany wyłącznie do korespondencji z nadawcą. Dotyczy to również danych przesyłanych do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Wskazuje się wyraźnie, że transmisja danych z wiadomości e-mail przez Internet jest niezabezpieczona, a zatem dane mogą zostać odnotowane przez osoby nieuprawnione, a nawet sfałszowane. Z tego powodu żadne wiadomości e-mail z chronioną zawartością nie powinny być kierowane na żaden adres w domenie www.gebr-peters.de lub www.peters-service.gmbh.

Dlaczego zamieszczamy wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych?

Wypełniamy tym samym obowiązek informacji i transparentności, wynikający z § 12 i nast. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO.

Ponadto, zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych, oferujący usługę elektroniczną ma poinformować swoich użytkowników na początku użytkowania i w ogólnie zrozumiałej formie o rodzaju, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Treść informacji musi być jednocześnie dostępna dla użytkownika w każdym czasie. Oferującym usługi w rozumieniu wskazanych przepisów jest praktycznie każdy administrator strony internetowej. Do udzielenia informacji zobowiązany jest każdy oferujący usługę elektroniczną, który pobiera i wykorzystuje dane osobowe. Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem „dane osobowe”, nie jest bezsporne. W każdym przypadku w tym pojęciu mieszczą się takie dane jak nazwisko, adres email, adres, numer telefonu itd. Kto zatem na swojej stronie internetowej pobiera takie dane - np. w ramach rejestracji czy też przy wypełnianiu formularza kontaktowego – ma obowiązek poinformowania użytkownika zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych. Istnieje również opinia, że nawet adresy IP użytkownika Internetu należą do pojęcia danych osobowych. Przy tej interpretacji do informacji zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych zobowiązany byłby każdy administrator sieci, który rejestruje adresy IP swoich odwiedzających za pośrednictwem logowania.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych stan na dzień 27 czerwca 2018r.