Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej informujemy o sposobie, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Informację tę możecie Państwo w każdym czasie odnaleźć na naszej stronie internetowej.

 

1. Analiza sieciowa 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, dane tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerach i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Wygenerowane przez „cookies” informacje odnośnie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej transferowane są zasadniczo przez serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie skrócony przedtem przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym Umawiającym się Państwie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje, aby ocenić Państwa użytkowanie strony, sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć wobec administratora strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z internetu. Państwa adres IP pozyskany przez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie „cookies” poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Możecie ponadto uniemożliwić rejestrowanie danych wygenerowanych przez „cookies” odnoszących się do Państwa danych osobowych (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki wyszukiwarki, dostępnego pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. Narzędzia i wtyczki

Ta strona używa tak zwanych fontów internetowych dostarczanych przez Google (Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA) w celu zapewnienia spójnej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek. Aby to zrobić, przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej witryny internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresu IP. Wymagane uzasadnione zainteresowanie polega na wielkiej korzyści z posiadania jednolitych czcionek wyświetlanych na urządzeniach użytkowników. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO Polityka prywatności Google znajduje się na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Ta strona umożliwia użytkownikowi w Mapach Google samodzielne planowanie swojego podejścia do firmy. W rezultacie podejście do firmy nie musi być reprezentowane przez szkic trasy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO Korzystając z Google Maps, użytkownik oświadcza, że ​​Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane zebrane i wprowadzone przez niego (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA), jeden z jego przedstawicieli lub strona trzecia zgadzają się. Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Ta strona używa YouTube do wyświetlania filmów. YouTube to portal filmów wideo obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornia, USA. Jest to spółka zależna od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Politykę prywatności Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/. YouTube jest używany w połączeniu z funkcją trybu rozszerzonej prywatności, aby oglądać filmy. Dzięki integracji filmów z YouTube możliwe jest promowanie firmy w atrakcyjnej, audiowizualnej prezentacji. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

Ta strona korzysta z różnych narzędzi, w tym: niezbędne do jednolitego przedstawienia treści. Niektóre z tych narzędzi są zintegrowane za pośrednictwem sieci dostarczania treści (CDN). Nie można wykluczyć, że doprowadzi to do gromadzenia danych osobowych przechowywanych na serwerach poza UE. Zaletą korzystania z CDN jest u.a. przy niższych kosztach przy integracji różnych narzędzi oraz różnych zalet przy dostarczaniu treści. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO.

3. Dane stałe

Jeżeli pomiędzy Państwem a nami ma być uzasadniony, ukształtowany merytorycznie lub zmieniony stosunek umowny, wówczas pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne dla w/w celów. Na zarządzenie właściwej jednostki, w pojedynczych przypadkach, możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

4. Dane eksploatacyjne

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub rozliczyć wykorzystanie naszej oferty internetowej (dane związane z użytkowaniem sieci). Do tego należą w szczególności oznaczenie identyfikujące oraz dane odnośnie rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej oferty. Dla celów reklamy, badania rynku oraz zgodnego z zapotrzebowaniem ukształtowania naszej oferty internetowej możemy tworzyć profile użytkownika przy wykorzystaniu pseudonimów. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych. Profilu użytkownika nie możemy łączyć z danymi o osobie posługującej się pseudonimem. Na zarządzenie właściwej jednostki w pojedynczych przypadkach możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

5. Cookies

Ażeby rozszerzać zakres funkcjonalności naszej oferty internetowej oraz stworzyć dla Państwa większy komfort korzystania z niej, wykorzystujemy tzw. „cookies”.  Za pomocą tych „cookies” przy wejściu na naszą stronę na Państwa komputerze zapisywane są dane. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie „cookies” na Państwa komputerze poprzez stosowne ustawienie w Państwa wyszukiwarce. Przez to jednakże może ulec ograniczeniu zakres funkcjonalny naszej oferty.

6. Prawa pokrewne - Prawo do informacji i możliwości przenoszenia danych

Zasadniczo każdy podmiot danych ma prawo na żądanie uzyskać bezpłatnie informacje na temat przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do poprawiania niedokładnych danych oraz do ich blokowania, ograniczania i usuwania, chyba że prawo stanowi inaczej. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymywania danych osobowych, które jej dotyczą, w uporządkowanym, wspólnym i, jeśli tak to jest, zapisanym cyfrowo formacie odczytywalnym maszynowo.

W przypadku reklamacji możesz również skontaktować się z odpowiedzialnym organem nadzorującym.

W przypadku pytań i próśb o informacje prosimy o kontakt z wskazanym centralnym biurem informacyjnym.

7. Komunikacja elektroniczna

Jeżeli wiadomości e-mail zostaną wysłane do firmy lub jednego z jej pracowników w ramach tej domeny, podany adres e-mail nadawcy będzie używany wyłącznie do korespondencji z nadawcą. Dotyczy to również danych przesyłanych do nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyraźnie zaznaczono, że transmisja danych z wiadomości e-mail przez Internet jest niezabezpieczona, a zatem dane mogą zostać odnotowane przez osoby nieuprawnione, a nawet sfałszowane. Z tego powodu żadne wiadomości e-mail z chronioną zawartością nie powinny być kierowane na żaden adres w domenie www.gebr-peters.de.

Dlaczego zamieszczamy wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych ?

Zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych, oferujący usługę elektroniczną ma poinformować swoich użytkowników na początku użytkowania i w ogólnie zrozumiałej formie o rodzaju, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Treść informacji musi być jednocześnie dostępna dla użytkownika w każdym czasie. Oferującym usługi w rozumieniu wskazanych przepisów jest praktycznie każdy administrator strony internetowej. Do udzielenia informacji zobowiązany jest każdy oferujący usługę elektroniczną, który pobiera i wykorzystuje dane osobowe. Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem „dane osobowe”, nie jest bezsporne. W każdym przypadku w tym pojęciu mieszczą się takie dane jak nazwisko, adres email, adres, numer telefonu itd. Kto zatem na swojej stronie internetowej pobiera takie dane  - np. w ramach rejestracji czy też przy wypełnianiu formularza kontaktowego – ma obowiązek poinformowania użytkownika zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych. Istnieje również opinia, że nawet adresy IP użytkownika internetu należą do pojęcia danych osobowych. Przy tej interpretacji do informacji zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych zobowiązany byłby każdy administrator sieci, który rejestruje adresy IP swoich odwiedzających za pośrednictwem logowania.

 

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami.