Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w ramach postanowień prawa o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. Poniżej informujemy o sposobie, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Informację tę możecie Państwo w każdym czasie odnaleźć na naszej stronie internetowej.

 

1. Analiza sieciowa 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, dane tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerach i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Wygenerowane przez „coockies” informacje odnośnie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej transferowane są zasadniczo przez serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie skrócony przedtem przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym Umawiającym się Państwie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przenoszony jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje, aby ocenić Państwa użytkowanie strony, sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć wobec administratora strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z internetu. Państwa adres IP pozyskany przez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie „coockies” poprzez odpowiednie ustawienie Państwa oprogramowania przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Możecie ponadto uniemożliwić rejestrowanie danych wygenerowanych przez „coockies” odnoszących się do Państwa danych osobowych (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki wyszukiwarki, dostępnego pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

2. Dane stałe

Jeżeli pomiędzy Państwem a nami ma być uzasadniony, ukształtowany merytorycznie lub zmieniony stosunek umowny, wówczas pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne dla w/w celów. Na zarządzenie właściwej jednostki, w pojedynczych przypadkach, możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

 

3. Dane eksploatacyjne

Pobieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub rozliczyć wykorzystanie naszej oferty internetowej (dane związane z użytkowaniem sieci). Do tego należą w szczególności oznaczenie identyfikujące oraz dane odnośnie rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej oferty. Dla celów reklamy, badania rynku oraz zgodnego z zapotrzebowaniem ukształtowania naszej oferty internetowej możemy tworzyć profile użytkownika przy wykorzystaniu pseudonimów. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych. Profilu użytkownika nie możemy łączyć z danymi o osobie posługującej się pseudonimem. Na zarządzenie właściwej jednostki w pojedynczych przypadkach możemy udzielać informacji o tych danych (danych stałych), jeżeli jest to niezbędne w celu ścigania karnego, ochrony przed zagrożeniami, spełnienia ustawowych zadań urzędów zajmujących się ochroną konstytucji lub Kontrwywiadu Wojskowego lub też w celu dochodzenia roszczeń z tytułu własności intelektualnej.

 

4. Coockies

Ażeby rozszerzać zakres funkcjonalności naszej oferty internetowej oraz stworzyć dla Państwa większy komfort korzystania z niej, wykorzystujemy tzw. „coockies”.  Za pomocą tych „coockies” przy wejściu na naszą stronę na Państwa komputerze zapisywane są dane. Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie „coockies” na Państwa komputerze poprzez stosowne ustawienie w Państwa wyszukiwarce. Przez to jednakże może ulec ograniczeniu zakres funkcjonalny naszej oferty.

 

5. Prawo do informacji

Jako użytkownik naszej oferty internetowej macie Państwo prawo do żądania informacji odnośnie zapisanych danych co do państwa osoby oraz pseudonimu. Na Państwa żądanie informacja może być udzielona drogą elektroniczną.

 

Dlaczego zamieszczamy wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych ?

Zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych, oferujący usługę elektroniczną ma poinformować swoich użytkowników na początku użytkowania i w ogólnie zrozumiałej formie o rodzaju, zakresie i celu pobierania i wykorzystywania danych osobowych. Treść informacji musi być jednocześnie dostępna dla użytkownika w każdym czasie. Oferującym usługi w rozumieniu wskazanych przepisów jest praktycznie każdy administrator strony internetowej. Do udzielenia informacji zobowiązany jest każdy oferujący usługę elektroniczną, który pobiera i wykorzystuje dane osobowe. Co dokładnie należy rozumieć pod pojęciem „dane osobowe”, nie jest bezsporne. W każdym przypadku w tym pojęciu mieszczą się takie dane jak nazwisko, adres email, adres, numer telefonu itd. Kto zatem na swojej stronie internetowej pobiera takie dane  - np. w ramach rejestracji czy też przy wypełnianiu formularza kontaktowego – ma obowiązek poinformowania użytkownika zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych. Istnieje również opinia, że nawet adresy IP użytkownika internetu należą do pojęcia danych osobowych. Przy tej interpretacji do informacji zgodnie z § 13 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych zobowiązany byłby każdy administrator sieci, który rejestruje adresy IP swoich odwiedzających za pośrednictwem logowania.